Strona główna

Najlepszy na rynku Wideotłumacz języka migowego

Zapraszamy do korzystania z Wideotłumacza języka migowego. Usługę udostępniliśmy 1 kwietnia 2012 roku czyli w dniu wejścia w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243), według której administracja publiczna, służby ratowniczo-interwencyjne oraz publiczne jednostki ochrony zdrowia powinny zapewnić osobom głuchym dostęp do tłumacza języka migowego.

Wideotłumacz - prezentacja systemu i korzyści z jego zastosowania

 

Z usługi Wideotłumacza języka migowego korzysta obecnie prawie 100 instytucji i urzędów. Liczba miejsc, które stają się dostępne osobom głuchcym wciąż się zwiększa.

MIEJSCA PRZYJAZNE GŁUCHYM

 

O usłudze Wideotłumacza języka migowego - wersja dla osób niesłyszących: