Dla kogo przeznaczony jest Tłumacz Języka Migowego "Wideotłumacz"?

jezyk-migowy-znaki
Wideotłumacz Języka Migowego przeznaczony jest przede wszystkim dla urzędów i instytucji na terenie całej Polski, takich jak:
  • administracja publiczna (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe itp.),
  • służby ratowniczo-interwencyjne (komendy i posterunki policji, komendy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe),
  • publiczne jednostki ochrony zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie),
które od 1 kwietnia 2012 r. ustawowo powinny zapewnić osobom głuchym dostęp do tłumacza języka migowego - Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209 z 2011 r., poz. 1243).

 

Wideotłumacz jest ponadto odpowiedni dla przedsiębiorstw prywatnych, dla których sprawą nadrzędną jest ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta. Są nimi szczególnie:
  • prywatne jednostki ochrony zdrowia,
  • instytucje finansowe,
  • uczelnie wyższe itp.

pdf-tlumacz-online    Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się