Korzyści z zastosowania Wideotłumacza Języka Migowego

zastosowanie-tlumacz-jezyka-migowego

Skorzystanie z usługi Wideotłumacza języka migowego daje wiele korzyści, które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

 

Dla urzędów i instytucji:

 • spełnienie wymagania Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
 • gwarancja stałego dostępu do profesjonalnego tłumacza języka migowego za pośrednictwem Internetu,
 • brak konieczności wysyłania własnego pracownika na kurs języka migowego (należy pamiętać, że język migowy jest językiem obcym i nie ma możliwości nauczenia się go w ciągu kilku miesięcy, a koszt takiego kursu wynosi co najmniej 1000 zł),
 • oszczędność czasu i pieniędzy wynikająca z dostępu do profesjonalnego tłumacza języka migowego on-line,
 • brak  konieczności dopasowania pracy pracownika urzędu i terminu niesłyszącego interesanta do dyspozycyjności tłumacza języka migowego,
 • dostęp do szczegółowego bilingu czasu rozmów,
 • możliwość wykonywania wideo-rozmów w obrębie Systemu,
 • pozytywny wizerunek firmy lub urzędu, jako organizacji podejmującej działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym osób niesłyszących.

 

Dla firm prywatnych:

 • wyższy prestiż za sprawą umieszczenia nazwy firmy na stronie internetowej Polskiego Związku Głuchych, jako firmy przyjaznej osobom niesłyszącym,
 • możliwość dotarcia do nowej grupy klientów - osób głuchych lub niedosłyszących,
 • podwyższenie standardów obsługi klientów.

 

Dla głuchego interesanta:

 • brak konieczności wcześniejszego powiadamiania urzędu o chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
 • niezależność od rodziny i swoboda w podejmowaniu decyzji,
 • możliwość koordynowania własnych spraw osobiście, bez udziału pełnomocnika, w języku ojczystym (polski język migowy - PJM),
 • poczucie, że sprawy głuchego interesanta są tak samo ważne, jak interesanta słyszącego.