Warunki przystąpienia do programu

Jeśli chcesz przystąpić do programu Firma przyjazna głuchym, musisz spełnić następujące warunki:

 

Szczegóły przystąpienia do programu:

Po podjęciu decyzji o chęci skorzystania z jednego z dostępnych wariantów usługi oraz po wyborze urządzenia, przy pomocy którego będzie miał miejsce kontakt osoby głuchej z tłumaczem (do wyboru: videotelefon, tablet lub softphone), nastąpi podpisanie umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Łódzkim. Umowa będzie określała dokładne godziny dostępności języka migowego, co zagwarantuje Państwu możliwość kontaktu osoby niesłyszącej z tłumaczem języka migowego.

Po podpisaniu umowy dostarczymy Państwu niezbędny sprzęt i oprogramowanie, uruchomione zostanie stanowisko Wideotłumacza Języka Migowego, a także przeszkolimy pracowników z zakresu jego obsługi. Przystąpienie do programu oznacza ponadto otrzymanie certyfikatu Firmy Przyjaznej Głuchym, co skutkuje umieszczeniem nazwy Państwa firmy lub urzędu na stronie internetowej Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego oraz na stronie wideotlumacz.pl. Ponadto otrzymają możliwość umieszczenia logo programu na dokumentach firmowych oraz otrzymają Państwo tabliczkę z logo programu, która po umieszczeniu w widocznym miejscu, będzie informacją dla osób głuchych o dostępności tłumacza języka migowego (sprawi to, że spośród szeregu firm osoby niesłyszące wybiorą właśnie Państwa).

Dzięki wykorzystaniu jednego z trzech oferowanych urządzeń, pomoc tłumacza języka migowego jest dostępna od razu, bez konieczności wcześniejszego umawiania się.